Badrumsporslin

Vanliga toaletter, bidéer och tvättställ/handfat har en glaserad yta som är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier.

För att rengöra porslinet, använd vanliga rengöringsmedel avsedda för porslin. Undvik dock dessa rengöringsmedel till spolknappen utan använd istället varmvatten och tvål på den samt eftertorka med trasa. Anledningen till detta är på grund av att rengöringsmedel till porslin inte är avsedda för kromade detaljer/plastmaterial och kan därmed riskera spräcka spolknappen.

Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel såsom stålull och grön fibersvamp ska inte användas på porslin. Inte heller starka syror som saltsyra, svavelsyra och starka alkalier som kaustiksoda bör inte användas på porslinet.

Droppande kranar och rinnande toaletter behöver repareras så snart som möjligt. Se därför till att göra en felanmälan på det.