Vi byter leverantör av bredbandstjänster - det här behöver du veta!

Den 1 december 2024 byter vi det som kallas kommunikationsoperatör, alltså leverantör av bredbandstjänster. Vår nya leverantör blir då Karlstads Energi.

Arbetet med att genomföra leverantörsbytet kommer pågå under senommaren, hösten och en bit in i vintern i två olika etapper. Arbetet som ska genomföras kommer påverka dig som hyresgäst, främst genom att driftstörningar i olika funktioner och tjänster kommer uppstå under arbetets gång. På den här sidan samlar vi information som rör det arbete som ska utföras och hur det påverkar dig. Informationen på denna sida kommer uppdateras under arbetets gång.

Etapp 1: Digitala funktioner i fastigheterna

Med start 1 augusti och in i hösten och vintern kommer funktioner kopplade till vår fastighets-it migreras och flyttas över till Karlstads Energi. Leverantörsbytet kommer ske fastighet för fastighet med kortare driftstörningar under tiden som arbete pågår. De funktioner som får störningar under arbetet är bokning av tvättstugor och gästlägenheter som har digital bokning samt att digitala trapphustavlor inte kommer fungera. Redan gjorda bokningar av tvättstugor och gästlägenheter påverkas inte och du kommer komma in om du gjort en bokning innan driftstörningen sker. Driftstörningarna kommer dock vara så korta att de troligtvis inte kommer märkas av för dig som hyresgäst men om något skulle inträffa som innebär en längre driftstörning kommer vi informera om det.

Etapp 2: Bredbandstjänster i din lägenhet

Etapp 2 kommer påbörjas under hösten och pågå in i vintern. Då kommer arbete genomföras med att flytta över och migrera dina egna bredbandstjänster som du har hemma i lägenheten, alltså internet, tv och telefoni. Arbetet kommer ske fastighet för fastighet med kortare driftstörningar i dina tjänster under tiden som arbete pågår. I samband med att arbetet startar kommer du här kunna ta del av en tidplan så du ser när arbete kommer pågå där du bor. I samband med arbetet som ska genomföras kan vi eventuellt behöva gå in i vissa lägenheter och utföra en del tekniska åtgärder. Är du berörd av det kommer du informeras separat om det.

Frågor och svar

Klicka här för att komma till frågor och svar om det arbete som ska genomföras och hur det påverkar dig.