FAQ om hyreshöjning av p-platser

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör hyreshöjningen av förhyrda garage- och parkeringsplatser.

Hur länge sedan var det ni höjde hyrorna på garage- och parkeringsplatser?

Senast vi höjde hyrorna för garage- och parkeringsplatser var 2016.

Kommer hyrorna höjas varje år efter det här?

Ja, när alla fått första höjning den 1 augusti 2022 kommer vi därefter att jobba med årliga höjningar. Höjningen kommer då bli 2 % och den första årliga höjningen genomförs den 1 januari 2024.

Anledningen till att vi redan nu vet vad de årliga höjningarna kommer blir är att garage- och parkeringsplatser inte behöver förhandlas med Hyresgästföreningen.

Gäller höjningen som genomförs nu alla parkeringsplatser?

I stort sett ja. De förhyrda parkeringsplatser som finns i Gripengaraget har dock redan en marknadsmässig nivå och kommer inte höjas förrän det är dags för de årliga höjningarna.

Gäller höjningen även parkeringar som betalas via biljettautomat eller app?

Nej, betalparkeringar berörs inte av denna höjning utan endast förhyrda parkeringsplatser.

Varför behöver man få ett nytt avtal?

Anledningen till det är att det inte finns med en skrivning på nuvarande avtal om årliga höjningar. Därför behöver vi skriva nya avtal och få med det i avtalet så att vi på ett enkelt sätt kan genomföra hyreshöjningar på liknande sätt som för våra lägenheter.

Jag hyr fler än en fordonsplats men har bara fått brev om en av platserna, varför? 

Vi gör ett utskick per plats så om du hyr mer än en plats av oss kommer du få ett brev per plats som du hyr. Så har du inte fått brev om alla platser än så kommer det inom kort. 

Vilken blir min nya hyra?

Din nya hyra kommer du att kunna se i den information som du får hem via brev men också på ditt nya avtal.

Varför har jag fått mejl/brev om att min p-plats är uppsagd?

För att kunna ta fram ett nytt avtal på din parkeringsplats behöver vi i vårt system genomföra en uppsägning på ditt nuvarande avtal. När den uppsägningen är gjord genererar systemet ett automatisk meddelande till dig om att en uppsägning är gjord. Detta meddelande får du antingen via mejl eller brev beroende på vilken kontaktväg du valt att ha med oss. Det kommer också stå att en uppsägning är genomförd när du loggar in på Mina sidor.

Uppsägningen innebär dock inte att du är uppsagd från din parkeringsplats utan detta är ett moment som vi behöver utföra i vårt system för att få fram ditt nya avtal. Så snart ditt nya avtal är påskrivet och registrerat i vårt system kommer informationen om uppsägningen försvinna.

Många p-platser är smala och dåligt markerade, kommer de att åtgärdas i samband med prishöjningen? 

Prishöjningen som görs nu är i relaltion till den storlek och det skick som p-platserna har idag. Det kommer dock att genomföras uppfröschningar och eventuella breddningar av platser framöver men det har inget samband med denna prishöjning. 

Vad menar ni med marknadsmässiga priser? 

Med marknadsmässiga priser menar vi att våra nya priser kommer vara i nivå med vad genomsnittsmarknaden tar för pris. Alltså hur prisbilden ser ut generellt i Karlstads kommun.