Blanketter och e-tjänster

Blanketten skickas via post eller epost till:

Karlstads Bostads AB
Uthyrning
Box 1505
651 21 Karlstad
Epost: kbab.uthyrning@karlstad.se

Direktbyte

Vill du ansöka om att byta lägenhet med en annan hyresgäst?
Ansökan om direktbyte 

Flytta in  

Ska någon annan än du som står på hyreskontraktet hämta dina nycklar?
Fullmakt för att hämta nycklar i ditt ställe. (pdf)

Flytta ut 

Vill du säga upp din lägenhet? 
Uppsägningsblankett

Ska nästa hyresgäst flytta in innan din kontraktstid löpt ut? 
Fullmakt för utlämning av nycklar för tidigare inflytt. (pdf)

Are the next tenant movin in before your contract period has expired? 
Power of attorney regarding the retrieving of keys to the apartment. (pdf) 

Överlåtelse av hyreskontrakt

Blankett överlåtelse av hyreskontrakt (pdf)

Uteplats

Vill du göra förändringar på din uteplats?
Blanketten ”Jag vill förändra min uteplats”

Förtur 

Vill du ansöka om förtur? 
ansökan om förtur 

Hyra ut i andrahand

Ska du ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand? 
Ansök via e-tjänst Andrahand eller ansökan om andrahandsuthyrning.  

Ansökan om fri termin (student)

Vill du ansökan om en fri termin?
Använd blanketten "Ansökan om fri termin"

Ansökan om utomlandsstudier (student)

Ska du studera utomlands? 
Använd blanketten "Ansökan om utomlandsstudier".

Ansökan om dispens (student)

Vill du göra studieuppehåll? 
Ansök med hjälp av blanketten "Dispensansökan".

Betala hyran med Autogiro

Skriv ut, fyll i och skicka in autogiroanmälan.